Αναζήτηση
logo
Συμπλήρωση της απόφασης Δημάρχου 30/2017 περί ορισμού αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων

Συμπλήρωση της απόφασης Δημάρχου 30/2017 περί ορισμού αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων

Συμπληρώνει την αριθμ. 30/28-2-2017 απόφαση Δημάρχου και μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,