Αναζήτηση
logo
Τεύχη δημοπράτησης του έργου “«Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Αλμυρού»

Τεύχη δημοπράτησης του έργου “«Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Αλμυρού»

Περιεχόμενα

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Εντυπα προσφοράς

Τεχνική Περιγραφή

Τεχνικές Προδιαγραφές