Αναζήτηση
logo
Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Υπηρεσία

Τηλέφωνο
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ– ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΗΛ. 2422350204-2422350229

ΦΑΞ 2422029114

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΜΠΕΗ ΑΡΕΤΗ

ΤΗΛ. 2422350270

ΚΙΝ: 6930082915

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ– ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΤΗΛ. 2422350215

ΚΙΝ: 6936036002,    6930082916

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΗΛ.2422351405
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΟΥΡΠΗΣ ΚΑΙ ΠΤΕΛΕΟΥ-ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΗΛ.2422350229

ΚΙΝ: 6930082918   

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΜΠΕΗ ΑΡΕΤΗ

ΤΗΛ. 2422350270

ΚΙΝ: 6930082915

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΤΗΛ.2422350232,

2422350269

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΛ. 2422350219
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΛ.2422350259
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ – ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΤΗΛ. 2422350253
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΤΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΛ. 2422350223
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΗΛ. 2422351412,

2422350411

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΗΛ. 2422351401
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 2422350235
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2422350249
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΛ. 2422350257
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛ. 2422350260, 2422350251
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ

ΤΗΛ. 2422350120 2422029601

ΚΕΠ ΣΟΥΡΠΗΣ ΤΗΛ. 2422350300
ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΕΛΕΟΥ ΤΗΛ. 2422041886
ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΑΣ ΤΗΛ. 2232091382

Για να δείτε τα τηλέφωνα και emails των υπαλλήλων του Δήμου Αλμυρού πατήστε  εδώ