Αναζήτηση
logo
Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

To πρόγραμμα Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης εντάσσεται στο Μέτρο 5.2 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης για ανέργους και ειδικές κοινωνικές ομάδες» του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανθρώπινοι πόροι» και  πήρε απόφαση ένταξης στην Δημοτική Επιχείρηση το έτος 2004. Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούνιο του 2007 και περιλαμβάνει την δράση της συμβουλευτικής, την οποία υλοποιούν 4 κοινωνικοί επιστήμονες (Ψυχολόγοι).

Η δράση της Συμβουλευτικής θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση, στην πληροφόρηση και εμψύχωση των ανέργων ατόμων της Νοτιοδυτικής Μαγνησίας που αποτελούν οι Δήμοι Αλμυρού, Αγχιάλου, Σούρπης. Πτελεού, καθώς και στην ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται από εργασιακό αποκλεισμό. Παράλληλος στόχος είναι να διαμορφωθεί ένας βιώσιμος μηχανισμός στα πλαίσια του Δήμου που θα παρακολουθεί τα θέματα της ανεργίας, της απασχόλησης, των ίσων ευκαιριών, του τοπικού διαλόγου, την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τις νέες ευέλικτες τάσεις στην αγορά εργασίας.