Αναζήτηση
logo
Αυτοτελές Τμήμα Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Ομάδων

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2422026366

Το Τμήμα  Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου, καθώς και για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων φροντίδας ατόμων της τρίτης ηλικίας. Παράλληλα είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική εφαρμογή Γενικών Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας για όλους τους κατοίκους του Δήμου καθώς και ειδικών  Προγραμμάτων για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

β) Κοινωνικής Υπηρεσίας ΚΑΠΗ περιοχής Αλμυρού

γ) Προγραμμάτων Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας

δ) Γενικών Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας & Προγραμμάτων για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες