Αναζήτηση
logo
Βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα μιας περιοχής που μπαίνει στο Σχέδιο Πόλης

Εναρκτήριο γεγονός

Το Τμήμα Πολεοδομίας της Νομαρχίας αποστέλλει τις πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα για κάθε ιδιοκτησία.

Εξαιρέσεις από την διαδικασία   

Περίπτωση διορθωτικής πράξης εφαρμογής (π.χ. όταν υπάρχουν λάθη υπολογισμού):  

1.Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην Πολεοδομία της Νομαρχίας ή τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου.

2.Στο Τμήμα έρχεται η διορθωτική πράξη και το Τμήμα καταχωρεί την οφειλή στο πληροφοριακό σύστημα.

3.Το Τμήμα Ταμείου ενημερώνεται για την οφειλή μέσω του συστήματος, και εκεί προσέρχεται ο υπόχρεος για να πληρώσει. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά και γίνεται ηλεκτρονικά.

Αποδέκτης της διαδικασίας είναι το Τμήμα Ταμείου ενώ τελικοί αποδέκτες είναι οι πολίτες.