Αναζήτηση
logo
ΒΟΛΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΤ: Το από 03/06/2024 έγγραφο της 111 Π.Μ.
1. Σε συνέχεια σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι στο πεδίο βολής Νέας Αγχιάλου θα πραγματοποιηθεί βολή φορητού οπλισμού ως εξής:
Ημερομηνία εκτέλεσης : 10-06-2024.
Έναρξη βολής: 08:30.
Πέρας βολής: 12:00.
Συντεταγμένες Πεδίου Βολής:
39ο 18 05 Β – 22ο 48 30 Α
39ο 10 35 Β – 22ο 48 20 Α
39ο 17 50 Β – 22ο 58 10 Α
39ο 10 25 Β – 22ο 57 50 Α
2. Αλιευτικοί – Ναυταθλητικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους.
3. Λ/Τ που κοινοποιείται το παρόν, εντέλλονται για την ενημέρωση των ναυλοχούντων στη περιοχή.

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης

ΖΑΡΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
         Πλοίαρχος Λ.Σ.