Αναζήτηση
logo
ΒΟΛΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: «Βολή φορητού Οπλισμού» ΣΧΕΤ: Το από 28/06/2024 έγγραφο της 111 Π.Μ.
1. Σε συνέχεια σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι στο πεδίο βολής Νέας Αγχιάλου θα πραγματοποιηθεί βολή φορητού οπλισμού ως εξής:
Ημερομηνία εκτέλεσης : 03-07-2024
Έναρξη βολής: 08:30.
Πέρας βολής: 12:30.
Συντεταγμένες Πεδίου Βολής:
39ο 18’ 05’’ Β – 22ο 48’ 30’’ Α
39ο 10’ 35’’ Β – 22ο 48’ 20’’ Α
39ο 17’ 50’’ Β – 22ο 58’ 10’’ Α
39ο 10’ 25’’ Β – 22ο 57’ 50’’ Α
2. Αλιευτικοί – Ναυταθλητικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους.
3. Λ/Τ που κοινοποιείται το παρόν, εντέλλονται για την ενημέρωση των ναυλοχούντων στη
περιοχή.
Ο Κεντρικός Λιμενάρχης
ΖΑΡΑΖΑΝΗΣ Δημήτριος
Πλοίαρχος Λ.Σ.