Αναζήτηση
logo
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Αλμυρού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 2.260.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΥ 

ΣΑΥ 

ΦΑΥ

ΕΕΕΣ