Αναζήτηση
logo
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Αλμυρού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 949.193,55 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΣΥ 

ΕΤΕΠ

ΣΑΥ 

ΦΑΥ 

ΕΕΕΣ