Αναζήτηση
logo
Υιοθεσία Ανήλικου

Εναρκτήριο γεγονός

Προσέρχεται πολίτης για να δηλώσει υιοθεσία (πατέρας ή μητέρα)

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

Μέσα σε ένα μήνα από την τελεσιδικία της απόφασης θα πρέπει να γίνει η δήλωση.
Αν παρέλθει η προθεσμία υπάρχει πρόστιμο, παράβολο των 4,5€. Αν επίσης παρέλθει και η δεύτερη προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών, υπάρχει παράβολο των 13 €.
Ακολουθείται διαδικασία σύνταξης νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
Η καταχώρηση γίνεται σε ξεχωριστό βιβλίο γεννήσεων στο περιθώριο υιοθεσιών όπου δηλώνονται περισσότερα στοιχεία.
Στέλνεται έγγραφο στον αντίστοιχο δήμο για διαγραφή της αρχικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης με τους φυσικούς γονείς.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

1.Δικαστική απόφαση,
2.Έκθεση επίδοσης,
3.Πιστοποιητικό γραμματείας Πρωτοδικείου ότι έχει τελεσιδικήσει η δικαστική απόφαση,
4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων,
5.Και τις δύο ταυτότητες των θετών γονέων,
6.Αρχική ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού και
7.Αίτηση

Κόστος Υπηρεσίας

* 0 €: αν η δήλωση γίνει εντός 30 ημερών
* 4.5€: αν η δήλωση γίνει σε 30-90 ημέρες
* 13€:αν η δήλωση γίνει μετά από 90 ημέρες