Αναζήτηση
logo
Υιοθεσία Ενήλικου

Εναρκτήριο γεγονός

Προσέρχεται πολίτης για να δηλώσει υιοθεσία (πατέρας ή μητέρα)

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

Μέσα σε ένα μήνα από την τελεσιδικία της απόφασης θα πρέπει να γίνει η δήλωση.
Γίνεται έλεγχος και καταχωρείται στο βιβλίο ληξιαρχικής πράξης γέννησης στο περιθώριο της υπάρχουσας.
Καταχωρείται στον υπολογιστή και εκδίδεται η ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία.
Ο αστικός κώδικας παρέχει τη δυνατότητα στον υιοθετούμενο να κρατήσει το επώνυμο των φυσικών του γονέων.
Η καταχώρηση γίνεται ως μεταβολή.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

1.τις ταυτότητες των θετών γονέων και του ιδίου,
2.την δικαστική απόφαση της υιοθεσίας
3.έκθεση επίδοσης
4.πιστοποιητικό γραμματείας Πρωτοδικών ότι έχει τελεσιδικήσει η απόφαση
5.μία αίτηση που παραλαμβάνεται από το τμήμα
6.πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Κόστος Υπηρεσίας

* 0 €: αν η δήλωση γίνει εντός 30 ημερών
* 4.5€: αν η δήλωση γίνει σε 30-90 ημέρες
* 13€:αν η δήλωση γίνει μετά από 90 ημέρες