Αναζήτηση
logo
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αλμυρός, 1 Απριλίου  2024

     Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 5528

   ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη (Υ.Α.18851 οικ. Φ.700.20/2023 – ΦΕΚ 2549/Β/19.04.2023), «οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές (α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, (β) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, (γ) εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών και (δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και τη συντήρηση αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαϊου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της».

 

Ο Δήμος Αλμυρού προσβλέποντας στην καλή συνεργασία με τους δημότες, καλεί τους ιδιοκτήτες των ανωτέρω ακινήτων, να προβούν στην πλήρη καθαριότητα του χώρου που κατέχουν με δική τους δαπάνη και ευθύνη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται η καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους:

α. πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ,

β. δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

 

  1. Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

  1. Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού της παρ. 1.

  Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η  ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

 

O Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Γεώργιος Σπανός