Αναζήτηση
logo
Περίληψη διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας “Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων 2015”

Περίληψη διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας “Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων 2015”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

Μελέτη Κάδων Απορριμμάτων

Διακήρυξη Διαγωνισμού Κάδων Απορριμμάτων