Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπής διαγωνισμού για την “ανάθεση έργων με προϋπολογισμό μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ , έτους 2015”

Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπής διαγωνισμού για την “ανάθεση έργων με προϋπολογισμό  μέχρι  το  ανώτατο  όριο της  δεύτερης  τάξης  του  ΜΕΕΠ , έτους  2015”

Η Διεύθυνση Τεχνικών   Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 και ώρα 14:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διαγωνισμού.