Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Αλμυρού»

Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Αλμυρού»

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού-Οργάνωσης-Πληροφορικής-Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14:00