Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση – Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών των επιτυχόντων Ο.Α.Ε.Δ. Κοινωφελούς Εργασίας 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

 

 

Ανακοίνωση – Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών των επιτυχόντων Ο.Α.Ε.Δ. Κοινωφελούς Εργασίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   Ανακοίνωση – Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών των επιτυχόντων Ο.Α.Ε.Δ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗπροϋπόθεση για την αποστολή των απαιτούμενων  δικαιολογητικών   είναι να σας έχει αποσταλεί το συστατικό σημείωμααπό τον Ο.Α.Ε.Δ.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει :

1. Εφόσον λάβουν το συστατικό σημείωμα από τον Ο.Α.Ε.Δ. ,να το αποστείλουν στην υπηρεσία μας (μέσω e-mail) μέσα σε διάστημα (5) εργάσιμων ημερών , όπως αυτό ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

e-mail : ef.giannouli@almiros.gr

2. Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το έντυπο ατομικών στοιχείων και την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτονται, καθώς και τα απαραίτητα   δικαιολογητικά   όπως αυτά ορίζονται και είναι απαραίτητα για την πρόσληψή τους , με βάση την ειδικότητά τους (Κεφάλαιο 6 και στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της Δημόσιας Πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ.) εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του συστατικού σημειώματος . 

Όλα τα δικαιολογητικά θα στέλνονται σε ένα e-mail,  σε ένα αρχείο pdf σαρωμένα ηλεκτρονικά και συνοδευόμενα από το συστατικό σημείωμα.

Υπενθυμίζεται ότι η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία, θα διενεργείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα: 2422350259 και 2422350217

Ο χρόνος ολοκλήρωσης και επεξεργασίας των δικαιολογητικών των επιτυχόντων ορίζεται στο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την αποστολή του συστατικού σημειώματος στην υπηρεσία μας, όπως αυτό ορίζεται από την προκήρυξη του διαγωνισμού.

 

Δείτε εδώ την υπεύθυνη δήλωση , το έντυπο προσωπικών ατομικών στοιχείων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αρχεία:

Υπεύθυνη Δήλωση

ΟΑΕΔ Εντυπο Στοιχείων

Δικαιολογητικά Κοινωφελές 2022

Υπόδειγμα Αίτησης