Αναζήτηση
logo
Ανάπλαση εισόδων & παρακείμενων κοινοχρήστων χώρων στα ανατολικά της πόλης του Αλμυρού

Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας “Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον” του Ε.Π. “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 1.200.000,00 €.

Η πράξη περιλαμβάνει την ανάπλαση εισόδων και παρακείμενων κοινοχρήστων χώρων στα ανατολικά της πόλης του Αλμυρού και ειδικότερα περιλαμβάνει την ανάπλαση υφιστάμενων πεζοδρομίων και επίστρωση με κυβόλιθους, διαμόρφωση κρασπέδων ώστε τα όριά τους να είναι διακριτά, τοποθέτηση ειδικών πλακιδίων και δημιουργία οδηγών όδευσης τυφλών καθώς και ραμπών, για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και φωτιστικών σωμάτων. Περιλαμβάνει επίσης Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πέριξ του Δημοτικού Σχολείου σε θεματικά πάρκα Πνευματικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και τέλος τη διαμόρφωση υπάρχουσας νησίδας σε χώρο τοποθέτησης ηλεκτρονικού Κέντρου Ενημέρωσης.