Αναζήτηση
logo
13.03.2023 Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Αμαλιάπολης Δ.Ε. Σούρπης Δήμου Αλμυρού Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας "Προστασία του περιβάλλοντος…
Εικόνα άρθρου
13.03.2023 Εκσυγχρονισμός – Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αλμυρού – Ευξεινούπολης Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας "ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ…
Εικόνα άρθρου
13.03.2023 Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σούρπης” (Β’ Φάση) Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας "ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ…
Εικόνα άρθρου
13.03.2023 Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Ευξεινούπολης Δήμου Αλμυρού Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας "Προστασία του περιβάλλοντος…
Εικόνα άρθρου
13.03.2023 Υποδομές πρόσβασης των ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Αλμυρού Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας "Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης…
Εικόνα άρθρου
13.03.2023 Δημιουργία Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού Αμαλιάπολης, για τους Ενάλιους Επισκέψιμους Αρχαιολογικούς Χώρους Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας "Προστασία του Περιβάλλοντος…
Εικόνα άρθρου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ