Αναζήτηση
logo
Υποδομές πρόσβασης των ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Αλμυρού

Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας “Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας” του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 58.862,80 €.

Η πράξη αφορά στην αξιοποίηση της παραλίας Αλμυρού, ώστε να αποτελέσει ολοκληρωμένο προσβάσιμο τουριστικό προορισμό, διασφαλίζοντας την αυτονομία, άνεση και ασφάλεια των ΑμεΑ και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων. Η υλοποίηση της ανωτέρω πράξης παρέχει ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των ΑμεΑ