Αναζήτηση
logo
Δημιουργία Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού Αμαλιάπολης, για τους Ενάλιους Επισκέψιμους Αρχαιολογικούς Χώρους

Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας “Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον” του Ε.Π. “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 1.200.131,29 €.

Η πράξη περιλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή, υπηρεσίες διαμόρφωσης εκθεσιακού χώρου και προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία του Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού (ΚΕΕΚ) Αμαλιάπολης, Δήμου Αλμυρού καθώς και τη διαμόρφωση και προμήθεια εξοπλισμού του σημείου απόπλου – κατάπλου, που θα δημιουργηθεί στην περιοχή της Τ.Κ. Αμαλιάπολης, στο πλαίσιο του Έργου Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στον Δυτικό Παγασητικό. Ειδικότερα προβλέπεται η ανέγερση νέου ισόγειου κτιρίου συνολικού εμβαδού 310 τ.μ. σε γήπεδο 2660,5 τ.μ. ιδιοκτησίας Δήμου Αλμυρού, το οποίο θα περιλαμβάνει χώρο υποδοχής – εξυπηρέτησης κοινού, αίθουσα προβολής οπτικοακουστικού υλικού, διακριτό σταθμό εποπτείας – φυλάκιο στέγασης του ελεγκτικού προσωπικού των ΕΕΑΧ, και χώρο αποθήκευσης εξοπλισμού.