Αναζήτηση
logo
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλμυρού

Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας “Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες” του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, συνολικού   προϋπολογισμού   1.654.334,00 €.

Η πράξη υλοποιείται από τον Δήμο Αλμυρού σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μαγνησίας και  περιλαμβάνει δράσεις σχετικές με: 

  • Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης του έργου (Δήμος Αλμυρού)
  • Την ανάπλαση του δημοσίου χώρου στο ιστορικό, διοικητικό και οικονομικό κέντρο της πόλης του Αλμυρού. Ειδικότερα η περιοχή εφαρμογής περιλαμβάνει τους πιο εμπορικούς και κεντρικούς δρόμους της πόλης που είναι η Ερμού, η Αθηνάς, η Ανθέων,  η Οθρύος, η Δημ. Γρηγοριάδου, η Αθηνών (Δήμος Αλμυρού)
  • Την εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης πόλης», όπως σύστημα  ασύρματης πρόσβασης, ηλιακά παγκάκια, ηλιακό φορτιστή για κινητές συσκευές, ηλιακό στύλο για τη φόρτιση κινητών συσκευών μέσω θυρών USB και διασύνδεσης στο Internet  (Δήμος Αλμυρού)
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου οχήματος για τη μεταφορά των επισκεπτών από κόμβους μεταφορών χωρίς αντίτιμο  (Δήμος Αλμυρού)
  • Παρεμβάσεις στις όψεις συμμετεχόντων καταστημάτων, με σκοπό τη αναβάθμιση και αισθητική τους ενοποίηση. (Επιμελητήριο Μαγνησίας)
  • Λειτουργία πλατφόρμας ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας η οποία στοχεύει στην προώθηση της εμπορικής περιοχής (Επιμελητήριο Μαγνησίας)
  • Προβολή και προώθηση της περιοχής από το Επιμελητήριο Μαγνησίας μέσω α)branding β)διοργάνωση εκδηλώσεων και γ)ραδιοφωνικού spot