Αναζήτηση
logo
Αποτελέσματα μετρήσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας

Σας παραθέτουμε γραφικές παραστάσεις με τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη του Αλμυρού για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας καθώς και τα σημεία στα οποία έγιναν οι μετρήσεις

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης μπορεί να αναζητηθεί στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού

Σημεία μετρήσεων

Αποτελέσματα