Αναζήτηση
logo
Περιληπτική διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και ενημέρωσης του προγράμματος» της πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»

Περιληπτική διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και ενημέρωσης του προγράμματος» της πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»  

Διακήρυξη

 

Ο Δήμαρχος Αλμυρού προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά
συμφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου: