Αναζήτηση
logo
Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελλειμμένων οχημάτων 2017 (Επαναληπτική διαδικασία)

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελλειμμένων οχημάτων 2017 (Επαναληπτική διαδικασία)

 

Ο Δήμος Αλμυρού προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ