Αναζήτηση
logo
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά έκτασης γης από το Δήμο μας, στη Δημοτική Κοινότητα Ευξεινούπολης, για την κατασκευή υδατοδεξαμενής και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Διακήρυξη