Αναζήτηση
logo
Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΤΕΛΕΟΥ – ΣΟΥΡΠΗΣ”

Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΤΕΛΕΟΥ – ΣΟΥΡΠΗΣ”

Ο Δ ήμος Αλμυρού δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.
ΠΤΕΛΕΟΥ – ΣΟΥΡΠΗΣ»Προϋπολογισμού 230.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Περίληψη Διακήρυξης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

Τεχνική Εκθεση

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο