Αναζήτηση
logo
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δαπέδων παιδικών χαρών Δ.Αλμυρού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δαπέδων παιδικών χαρών Δ.Αλμυρού

O Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει μέσω συνοπτικού διαγωνισμού την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ» Ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.310,56 € με ΦΠΑ 24%

Διευκρίνηση             ΤΕΥΔ επεξεργάσιμο