Αναζήτηση
logo
Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τη Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αλμυρού

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τη Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αλμυρού

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης

Μελέτη

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Συγγραφή Υποχρεώσεων