Αναζήτηση
logo
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων για την Ανάπλαση Δημοτικής Εκτασης με κοινόχρηστο χαρακτήρα πλησίον κοινοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Πλάτανου Δήμου Αλμυρού