Αναζήτηση
logo
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου για την κατασκευή δικτύου πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκατασττάσεις του Δήμου Αλμυρού