Αναζήτηση
logo
Διακήρυξη δημοπρασίας φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος στη Θέση “ΛΕΥΚΗ” οικισμού «Αγία Μαρίνα» Κοινότητας Πτελεού.

Κατεβάστε την Διακήρυξη από τα Σχετικά Έγγραφα.