Αναζήτηση
logo
Διακήρυξη δημοπρασίας φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος στη Θέση “ΜΕΤΟΧΙ” Νηές

Κατεβάστε την Διακήρυξη από τα Σχετικά Έγγραφα.