Αναζήτηση
logo
Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Αμαλιάπολης Δ.Ε. Σούρπης Δήμου Αλμυρού

Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας “Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον” του Ε.Π. “Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 3.455.284,55 €.

Το έργο αφορά στην κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον παραθαλάσσιο οικισμό της Αμαλιάπολης της Δ.Ε. Σούρπης του Δήμου Αλμυρού, στην κατασκευή ενός αντλιοστασίου και στην κατασκευή εξωτερικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων από τον οικισμό μέχρι το σημείο σύνδεσης όπου διέρχεται ο υπό κατασκευή αγωγός μεταφοράς των λυμάτων Σούρπης-Αγίας Τριάδας, με τελικό αποδέκτη την Ε.Ε.Λ. Αλμυρού.

Η υλοποίηση του έργου θα βελτιώσει το ευαίσθητο υδάτινο οικοσύστημα του Παγασητικού Κόλπου καθώς και τα υπόγεια ύδατα ως προς την οικολογική και χημική παράμετρο της Οδηγίας 2007/60/ΕΕ. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός είναι 508 μόνιμοι κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Σε σχέση με τους δείκτες εκροών και την τιμή στόχο των 2000 ατόμων το ποσοστό αυτό για τους μόνιμους κατοίκους μεταφράζεται σε 25 % της τιμής στόχου των δεικτών.

Η κατασκευή και λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής για την περιοχή το οποίο: (α) Θα δώσει ολοκληρωτική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των οικιακών λυμάτων του οικισμού. (β) Θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαιτέρως του παράκτιου υδάτινου συστήματος του Παγασητικού από τη ρύπανση που υφίσταται σήμερα. (γ) Θα συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων (508 μόνιμοι κάτοικοι) και επισκεπτών του οικισμού. (δ) Θα καλύψει τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΕ σε σχέση με τη συλλογή αστικών λυμάτων. (ε) Θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.