Αναζήτηση
logo
Δημιουργία Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων και Κτηνιατρείου στη Θέση Νεοχωράκι Νταγιά του Δήμου Αλμυρού

Το θέμα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς έχει καταστεί ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια διογκώνεται συνεχώς. Ο Δήμος Αλμυρού έχει επωμιστεί, βάσει του νόμου, την ευθύνη για την καθολική διαχείριση του και έχει την βούληση να κάνει ένα Δήμο πρότυπο αναφορικά με την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων και ζώων. Επίσης, η εντατική ενασχόληση και η αναζήτηση λύσεων προσθέτει σημαντική εμπειρία επί των θεμάτων που αφορούν την ευζωία των αδέσποτων ζώων, ενώ οι καλές πρακτικές και οι κατάλληλες συνεργασίες με έμπειρους εθελοντές και τα φιλοζωικά σωματεία προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στην διαχείριση τους. Σε ετήσια βάση προβλέπονται δαπάνες: α) για υπηρεσίες περισυλλογής και μεταφοράς προς στείρωση ή περίθαλψη περίπου διακοσίων (200) αδέσποτων ζώων και για κτηνιατρικές υπηρεσίες συνολικά 49.876 € με Φ.Π.Α. και β) για προμήθεια ειδών διαβίωσης και ζωοτροφών συνολικά 24.000 € με Φ.Π.Α.

Το όραμα του Δήμου Αλμυρού είναι αφενός η βελτίωση της συμπεριφοράς των πολιτών απέναντι στα ζώα συντροφιάς και αφετέρου η συνέπεια στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από την νομοθεσία, για την αντιμετώπιση των αναγκών των αδέσποτων ζώων. Η εδραίωση της αλλαγής νοοτροπίας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την συνεχώς εντεινόμενη ενημερωτική καμπάνια των πολιτών κάνοντας χρήση του έντυπου και ηλεκτρονικού τοπικού τύπου, τα social media και την ιστοσελίδα του Δήμου, ώστε να λειτουργεί το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μας για τα ζώα συντροφιάς.

Η ορθή και δίκαιη αντιμετώπιση των ζώων ως εγγύηση για την ωρίμανση της τοπικής κοινωνίας ούτως ώστε να σταματήσει σταδιακά η δημιουργία νέων αδέσποτων, να σταματήσουν οι εγκαταλείψεις και οι ανεξέλεγκτες γεννήσεις των δεσποζόμενων ζώων και κατά συνέπεια οι απάνθρωπη πράξη της εγκατάλειψης νεογέννητων.

Αναφορικά με τις νέες δράσεις που προγραμματίζει ο Δήμος Αλμυρού, εκτός από την εντατικοποίηση της στείρωσης των αδέσποτων είναι και η δημιουργία δημοτικού καταφυγίου και κτηνιατρείου, η λειτουργία των οποίων πρόκειται να καλύψει αποτελεσματικά και εξ’ ολοκλήρου τις ανάγκες των αδέσποτων ζώων και όχι αποσπασματικά. Αυτή η δομή οφείλει να λειτουργεί με παιδευτικό χαρακτήρα προσφέροντας εκπαίδευση και ενημέρωση σε μικρούς και μεγάλους για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης των ζώων συντροφιάς, να παρέχει την δυνατότητα οι επισκέπτες να συναντούν από κοντά τα ζώα που φιλοξενούνται, να προβούν σε υιοθεσία ή αναδοχή και να καταλάβουν ποιο είναι το πρόβλημα που δημιουργείται από την αύξηση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων, αλλά και ποιες είναι οι ενδεδειγμένες λύσεις.

Από την ανάλυση του θέματος των αδέσποτων ζώων κατά τα προηγούμενα έτη είναι ξεκάθαρο ότι η δημιουργία και οργάνωση μιας σύγχρονης δημοτικής δομής – καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κτηνιατρείου κρίνεται επιτακτική. Ο Δήμος Αλμυρού έχει δεσμεύσει γεωτεμάχιο 6 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται σε συνολική έκταση 134.523,96 τ.μ. στην περιοχή «Σαράφη Μαντριά» ή «Νεοχωράκι Νταγιά» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου, όπου πρόκειται να κατασκευαστεί η δομή και να εξοπλιστούν οι εγκαταστάσεις του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου στον τομέα της εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προστασία αυτών σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς και το Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ με τις αρχές του Ν. 4830/2021 και τα Άρθρα 28 και 29 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ και λοιπές διατάξεις»

Το έργο για την κατασκευή του δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς 48 θέσεων ή κλωβών και του κτηνιατρείου είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 372.000€ με Φ.Π.Α. Με την κατασκευή της δομής, την επάνδρωση του και την προμήθεια του υλικοτεχνικού εξοπλισμού (μηχανήματα, αναλώσιμα, φάρμακα κ.λπ.)  για το κτηνιατρείο και το καταφύγιο, στο χώρο θα μπορούν να φιλοξενούνται αδέσποτα ζώα ώστε να υποβληθούν σε στείρωση ή άλλες κτηνιατρικές πράξεις μέχρι την αποθεραπεία τους. Επίσης, θα υπάρχει χώρος για την φύλαξη των κτηνιατρικών φαρμάκων και των τροφών, γραφείο και εξοπλισμός για τις διοικητικές πράξεις και την οργάνωση που απαιτείται από τον κτηνίατρο βάσει
νόμου, αίθουσα αναμονής κ.λπ. Στο χώρο έχει προβλεφθεί σχέδιο διαφυγής, απομάκρυνσης και διάσωσης των ζώων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.

Οι εγκαταστάσεις του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα περιλαμβάνει: α) κτίριο διοίκησης και β) κτίρια φιλοξενίας ζώων.

Η ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια του κτιρίου της διοίκησης προβλέπεται στα 140 τ.μ. και θα περιλαμβάνει: 1) Γραφείο διοικήσεως και διαχειρίσεως, 2) Αίθουσα προσωπικού, 3) Αποθήκη τροφών και υλικού, 4) Αίθουσα παρασκευής – προετοιμασίας της τροφής των ζώων, 5) Αίθουσα απομόνωσης ασθενών ζώων, 6) Κτηνιατρείο, 7) Αίθουσα αναμονής ασθενών ζώων, 8) Χώροι υγιεινής προσωπικού, 9) Χώροι υγιεινής ΑΜΕΑ, 10) Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής, 11) Λεβητοστάσιο – Αποθήκη και 12)Χώρος αναμονής.

Το κτίριο φιλοξενίας των ζώων θα αποτελείται από μονάδες διαστάσεως 2,10m x 5,86m x 2,30m (εσωτερικό καθαρό ύψος) και 2,59m – 2,89m (εξωτερικό καθαρό ύψος). Θα Διαθέτει δυο (2) εξωτερικές δίφυλλες πόρτες με σταθερή τζαμαρία στο ήμισυ , μια σε κάθε άκρη του κτιρίου.

Ο τελικός αριθμός των μονάδων καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε καταφυγίου. Η κάθε μονάδα διαθέτει τον χώρο για να εξυπηρετήσει δύο (2) ζώα. Οι διαστάσεις του κάθε κελιού θα να είναι όχι λιγότερες από 2,00m x 2,00m.

Ανάμεσα στους δυο χώρους φιλοξενίας θα υπάρχει διάδρομος με υπερυψωμένη οροφή κατά 0,30m περίπου και περιμετρικούς φεγγίτες για την διάχυση φυσικού φωτός και αερισμό. Κάθε κελί θα είναι προσβάσιμο από τον διάδρομο με καγκελόπορτα ίδιων προδιαγραφών με σύρτη, διαστάσεων 0,70m x 2,10m. Ανά τέσσερα κελιά (4) και εσωτερικά του κτιρίου θα τοποθετηθούν βρύσες. Σε κάθε κελί θα υπάρχει πόρτα η οποία προσφέρει πρόσβαση στον προαύλιο χώρο για κάθε ζώο διαστάσεων 0,70m x 2,10m με άνοιγμα για την έξοδο των ζώων στον περιφραγμένο εξωτερικό χώρο.

Όσον αφορά την φάση της λειτουργίας το απαραίτητο προσωπικό της δομής προβλέπεται να είναι:

  • Ένας (1) βοηθός του επιστημονικά υπεύθυνου κτηνίατρου
  • Δύο (2) άτομα, τουλάχιστον, εκπαιδευμένα για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων
  • Ένας (1) φροντιστής για την πρωινή βάρδια
  • Ένας (1) φροντιστής για την απογευματινή βάρδια
  •  Ένας (1) φροντιστής για την κάλυψη των αδειών και ρεπό των άλλων δύο φροντιστών
  • Ένας (1) φύλακας τη νύχτα που θα έχει και την απαιτούμενη εκπαίδευση για να εκτελεί και χρέη φροντιστή στα επείγοντα

Επιπλέον προβλέπεται η προμήθεια ενός (1) οχήματος κατάλληλα διαμορφωμένο για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Επόμενος στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία ενός κοιμητηρίου σε κάθε Δημοτική Ενότητα (Αλμυρός, Σούρπη, Πτελεός και Ανάβρα) και ενός αποτεφρωτηρίου θανούντων ζώων για όλο τον Δήμο Αλμυρού.