Αναζήτηση
logo
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την αγορά ακινήτου στην Τ.Κ.

Αχιλλείου που θα χρησιμοποιηθεί ως εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη