Αναζήτηση
logo
Δημόσια Τοπική Διαβούλευση επιλογής επιθυμητού σεναρίου χωροθέτησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε σχέση με το Τοπίο και τους Τοπικούς Πόρους στο Δήμο Αλμυρού

Σκοπός:

Διαμόρφωση της τοπικής χωρικής στρατηγικής για τη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ (Αιολικά, Φωτοβολταϊκά, Βιομάζα), με βάση την οποία θα διαμορφωθεί ένα τοπικό σχέδιο δράσης που θα ενσωματωθεί στα τοπικά αναπτυξιακά και χωροταξικά σχέδια.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Τοπίο – Τοπικοί Πόροι

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά σε τοπικό επίπεδο οι εγκαταστάσεις μονάδων ΑΠΕ μπορεί να δημιουργήσουν συγκρούσεις χρήσεων γης με λειτουργίες όπως η βιοποικιλότητα, το φυσικό περιβάλλον και το τοπίο.
Στη βάση αυτή εύκολα θα διαπίστωνε κανείς ότι η περιοχή χρειάζεται και τις ΑΠΕ ως οικονομικό πόρο και το Τοπίο της προστατευμένο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πιθανώς όμως δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστούν και οι δύο αυτοί τοπικοί πόροι (ΑΠΕ και Τοπίο) στο έπακρο, δεδομένων των πιθανών αλλοιώσεων που επέρχονται στο τοπίο από την ανάπτυξη των ΑΠΕ με μη οργανωμένο μάλιστα τρόπο χωροθέτησης.

Η στάθμιση που απαιτείται να γίνει, εισάγει μια τρίτη παράμετρο στην αξιολόγηση, η οποία συνδέει τις δύο βασικές αυτές παραμέτρους και είναι η τοπική οικονομική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι προφανές ότι επιφέρει άμεσα οικονομικά οφέλη σε μια περιοχή. Η συνεισφορά του τοπίου στην τοπική οικονομική ανάπτυξη λειτουργεί ωστόσο διαφορετικά. Η διατήρηση και ανάπτυξη του τοπίου επιδρά έμμεσα στην τουριστική εικόνα της περιοχής τόσο όσον αφορά συγκεκριμένες θέσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, όσο και το ευρύτερο αστικό και αγροτικό περιβάλλον. Μια σειρά τοπικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών μπορούν να ενσωματωθούν στην τοπική παραγωγή (αγροτικά προϊόντα, υπηρεσίες – τουρισμός κλπ) μέσω της προστιθέμενης αξίας που δίνουν τοπικές αξίες όπως το τοπίο και η ποιότητα του περιβάλλοντος.

Στην περιοχή μάλιστα του Αλμυρού που έχει πληγεί στο παρελθόν από βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε περιοχές υψηλής αισθητικής (αξιόλογες παραλίες), είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην σχέση εγκαταστάσεων ΑΠΕ και τοπίου.

Η περιοχή του Αλμυρού αποτελεί μια περιοχή που διαθέτει ένα πλούσιο σχετικά φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον με μια πληθώρα θέσεων στο χώρο, οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως περιοχές ενδιαφέροντος. Αρκετές από τις περιοχές αυτές είναι σημαντικές και παρουσιάζουν σε κάποιες περιπτώσεις σημαντική επισκεψιμότητα (Δάσος Κουρί, Περιβαλλοντικό Πάρκο Ανάβρας, ακτές κολύμβησης, Ιερά Μονή Ξενιάς κ.α.), ενώ άλλες που δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς έχουν ενταχθεί σε σχέδια ανάδειξης και αξιοποίησης (λίμνες και αρχαιολογικός χώρος Ζηρέλια, Παλιός Πλάτανος, αναστήλωση παλαιάς Κάτω Μονής Ξενιάς). Επίσης μια σειρά από μικρότερα έργα αποκατάστασης και ανάδειξης περιοχών μπορούν να ενεργοποιηθούν εφόσον εξασφαλιστεί η σχετική χρηματοδότηση (Αρχαία Αλος, μονοπάτια – φαράγγια – γεφύρια Οθρυος). Ακόμη και οι δύο πολεοδομικές μελέτες των χωριών Κωφοί και Κοκκωτοί (οι οποίες ολοκληρώνονται) βρίσκονται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος.

Άλλωστε και η χωροταξική και αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Αλμυρού (ΓΠΣ Αλμυρού, ΣΧΟΟΑΠ Πτελεού, Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμου Αλμυρού 2007-2010 & 2011-2014) εστιάζει πάνω στην εξασφάλιση ενός ποιοτικού περιβάλλοντος με ταυτόχρονη ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ζητούμενο

Στη βάση αυτή ο Δήμος Αλμυρού αποτελώντας την περιοχή – πιλότο για την εφαρμογή ενός σχεδίου ρύθμισης της χωροθέτησης έργων ΑΠΕ σε σχέση με το τοπίο και τους τοπικούς πόρους στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας και εκπονείται με τη συνδρομή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ζητά από τους κατοίκους – δημότες του, να εκφράσουν την άποψή τους ως προς τη σχέση των θέσεων εγκατάστασης μονάδων ΑΠΕ και του Τοπίου στην έκταση της περιοχής του Δήμου Αλμυρού.

Για να διευκολυνθεί η έκφραση της άποψης του καθενός παρατίθονται τέσσερα (4) εναλλακτικά σενάρια χωροθέτησης έργων ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιομάζα) σε σχέση με το τοπίο και τους πόρους της περιοχής.

Εφόσον δείτε – μελετήσετε τα τέσσερα σενάρια για κάθε μορφή ενέργειας, απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν στη συνέχεια.

Κατεβάστε την παρουσίαση εδώ.

Μετά την μελέτη της παραπάνω παρουσίασης ποιο σενάριο επιλέγετε;

Ψηφίστε εδώ