Αναζήτηση
logo
Ενέργειες ωρίμανσης του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Αλμυρού

Ο Δήμαρχος Αλμυρού προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελετών του υποέργου 8 “Ενέργειες ωρίμανσης” της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλμυρού” 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΕΕΣ