Αναζήτηση
logo
Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Αλμυρού

Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας “Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον” του Ε.Π. “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 1.700.000,00 €.

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του ΕΠΑΛ Αλμυρού. Πρόκειται για υφιστάμενο σχολικό κτίριο Ενεργειακής Κατηγορίας Ε, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε κατηγορία Β με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του. Η ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνει παρεμβάσεις όπως : θερμομόνωση κελύφους, αντικατάσταση κουφωμάτων, παρεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης (λέβητας ΦΑ και θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ), τοποθέτηση φωτιστικών LED, εγκατάσταση συστήματος Φ/Β. Η λειτουργία της πράξης αναμένεται να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου καθώς και τις εκπομπές CO2 μέσω της αναβάθμισης της Κατηγορίας Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου και παράλληλα να αναβαθμίσει τις συνθήκες θερμικής άνεσης και κατ’ επέκταση την ποιοτική  βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου κα της διαβίωσης των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.