Αναζήτηση
logo
Γνωστοποίηση Μητρώου Αρρένων για το 2013

Γνωστοποίηση Μητρώου Αρρένων

Ο Δήμαρχος Αλμυρού κάνει γνωστό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν. 2119/1993 κύρωση κώδικα διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων ότι από 2 Μαϊου 2014 μέχρι 31 Μαϊου 2014