Αναζήτηση
logo
Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών σχολείων του Δ.Αλμυρού

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για την προμήθεια «Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων του Δήμου Αλμυρού».

 

Ο Δήμος Αλμυρού προκηρύσσει με ανοικτή δημοπρασία, επιλογή αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων του Δήμου Αλμυρού» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Παραλαβή τευχών δημοπράτησης από Μ.Τετάρτη 11-Απρ-2012

Παράρτημα Α’ Πίνακες Εξοπλισμού

Παράρτημα Β’ Τεχνικές Προδιαγραφές