Αναζήτηση
logo
Περίληψη διακήρυξης για τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το έργο «Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας και περιμετρικών οδών κέντρου Aλμυρού Ν. Μαγνησίας”

Περίληψη διακήρυξης για τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το έργο «Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας και περιμετρικών οδών κέντρου Aλμυρού Ν. Μαγνησίας”

Ο Δήμαρχος Αλμυρού προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο
κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά

Διευκρινήσεις