Αναζήτηση
logo
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου “Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αλμυρού”

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου “Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αλμυρού”

 

Ο Δήμαρχος Αλμυρού προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, για την : «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»