Αναζήτηση
logo
Περίληψη διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου του έργου«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»

Περίληψη διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου του έργου«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»

Ο Δήμαρχος Αλμυρού προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά