Αναζήτηση
logo
Περίληψη διακήρυξης καυσίμων 2013

Περίληψη διακήρυξης καυσίμων 2013

Ο Δήμος Αλμυρού προκηρύσσει ανοικτό Διαγωνισμό σε Ευρώ, για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση,