Αναζήτηση
logo
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού Αποχέτευσης Σούρπης

Περίληψη Διακήρυξης διαγωνισμού Αποχέτευσης Σούρπης

Ο Δήμαρχος Αλμυρού, διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΟΥΡΠΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ» προϋπολογισμού