Αναζήτηση
logo
Περίληψη διακήρυξης για την “Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου” της πράξης “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ”

Περίληψη διακήρυξης για την “Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου” της πράξης “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ”

Ο Δήμαρχος Αλμυρού προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου