Αναζήτηση
logo
Πρακτικό διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΟΥΡΠΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ»

Πρακτικό διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΟΥΡΠΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ»

 Στα γραφεία του Δημαρχείου του Δήμου Αλμυρού συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 9:30 π.μ. η επιτροπή διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την 155/2013 απόφαση της Οικονομικής