Αναζήτηση
logo
Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας

 ο Δήμος Αλμυρού προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του, προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση (μέσω διαπραγμάτευσης) των παρακάτω προμηθειών –εργασιών

Τεχνικές Προδιαγραφές

Εντυπο Προσφοράς