Αναζήτηση
logo
10η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

10η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την  20η Απριλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: